Netto contante waarde

Een ander kengetal is het tekort op netto contante waarde basis van circa 12. 700.000. Verder is de marge als percentage van de kosten minus 24, 5% en als percentage van de opbrengsten minus 32,5%. De IRR van het project is minus 0,7%. Stel dat flexplek huren haarlem overheden bereid zijn via subsidies dit tekort op zich te nemen, eventueel met de afspraak dat bij positieve ontwikkelingen een deel van de subsidie zal worden teruggevorderd via benefit sharing. Moet bij aanvang een subsidie van 12, 7 miljoen gestort worden? Welke rente rekenen we dan? Of storten de overheden aan het einde van het project bijna 25 miljoen bij om het tekort af te dekken? Wat moeten ze dan nu reserveren en budgetteren? In dit verband heeft een tekort op netto contante waarde een beperkte betekenis. Een tekort op eindwaarde is misschien meer zinvol maar kan bij langlopende projecten tot enorme bedragen flexplek huren tilburg leiden die ook weinig realiteitswaarde hebben. Stel dat de overheden dit bedrag op eindwaarde willen aanvullen. Wat moeten ze dan nu budgetteren en/of reserveren? Is dat de netto contante waarde er vanuit gaand dat de overheid 7,0% rente op zijn gereserveerde budget krijgt? Overheden passen hun budgetten soms jaarlijks aan met de inflatie. Stel de inflatieverwachting is 2,0% per jaar. Dat betekent dat een overheid een budget moet reserveren berekend volgens de volgende vergelijking. TW 24990 budget = tekort = —“=’ 20500 (1+ if 1,02 10 Het budget is dus circa 20,5 miljoen in plaats van de netto contante waarde van 1 2,7 miljoen. In plaats van aan het einde van het project het tekort aan te vullen met een storting, zou een overheid ook tussentij dse subsidies kunnen uitkeren. Stel de overheid stort subsidie in fases. Eind jaar 2 wordt 30% van het bedrag uitgekeerd, eind jaar flexplek huren breda 5 20% en eind jaar 10 een slottermijn van 50% . In figuur 5.22 laten we zien welke nominale subsidiebedragen in die jaren moet worden uitgekeerd om de grondexploitatie sluitend te laten zijn. Het totaal aan nominale uit te keren subsidies bedraagt circa 19,2 miljoen. Het budget dat bij aanvang moet worden gereserveerd is te berekenen door de reĆ«le waarde van de nominale subsidiebedragen te berekenen bij flexplek huren groningen de inflatieverwachting van 2,0% . Als we die berekening maken komen we tot een te reserveren budget van circa 17 miljoen. Dit is minder dan het budget dat nodig is bij een eenmalige uitkering aan het einde (20, 5 miljoen) maar nog steeds meer dan de netto contante waarde van 12,7 miljoen. Alleen als de overheden bereid zijn bij aanvang een bedrag van 1 2, 7 miljoen te storten kan de netto contante waarde worden gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *