Enterprise resources planning (ERP)

Enterprise resources planning (ERP)
Zijn ERP-systemen ook toepasbaar buiten de productielogistiek?
De laatste jaren is de markt voor ERP-pakketten gigantisch gegroeid. Die groei werd nog eens versterkt door het millennium- en het euro-effect. Bij 99% kantoorruimte huren haarlem van het bedrijfsleven wordt de geldstroom met behulp van de financiele pakketten gecontroleerd. De goederen- en gegevensstromen die daarmee verbanden zijn, worden steeds meer intern beheerst door ERP-pakketten. ERP-pakketten Daarnaast wordt er een koppeling gerealiseerd met toeleverende bedrijven en klanten. De koppeling zal veel verder gaan dan alleen een uitwisseling van standaardorders zoals nu met electronic data interchange (EDI) gerealiseerd wordt. Men gebruikt hiervoor koppelingen via het internet.
Het ERP-systeem is geen doel op zieh. Het is en blijft een hulpmiddel om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Dit kan onder meer inhouden: • de return on investment (ROI) verbeteren; • de productiviteit verhogen; • de organisatie effectiever maken; • de operationele kosten verlagen; • de kwaliteit van producten en diensten verbeteren; • nieuwe kansen creeren voor omzetgroei.
Het proces van implementatie verloopt in kantoorruimte huren tilburg de praktijk vaak moeizaam, omdat de hierbij betrokken functionarissen elkaars taal niet verstaan. Het management wil een betere beheersing van de bedrijfsactiviteiten, waarmee de werknemers naar tevredenheid kunnen werken. Maar dit begrip wordt dikwijls niet juist vertaald door de mensen van automatiseringsafdelingen. Men spreekt dan ook wel van een steeds groter wordende kloof tussen operations en ICT. Toch begint daar nu verandering in te kamen. Zo hebben softwareleveranciers de laatste jaren veel research gedaan naar nieuwe implementatiemethoden. Baan is er met bedrijfsmodellen in geslaagd een nieuwe Bedrijfsmethode te introduceren, die de klooftussen operations en ICT overbrugt. modellen Veel andere leveranciers, kantoorruimte huren breda zoals SAP, zijn met dezelfde ontwikkelingen bezig.
Bedrijfsmodellen zijn opgebouwd uit een aantal basiselementen die in figuur 11.2 staan vermeid: • Het business-control/functiemodel: hiermee worden de hoofdfuncties van de onderneming vastgelegd. Men beschrijft wat er gedaan wordt in het bedrijf. • Het business-procesmodel: dit kantoorruimte huren groningen gaat dieper in op de activiteiten die uitgevoerd moeten worden. In termen van systeemkunde gesproken is dit een lager aggregatieniveau. Hierbij gaat men na hoe de bedrijfsactiviteiten het best uitgevoerd kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *