De grondexploitatie

We zijn nu aangekomen bij de grondexploitatie: het begin van het ontwikkelingsproces en
het eind van het vastgoedrekenproces.
Een eenvoudige definitie van grondexploitatie is het proces, en de daarmee gemoeide investeringen
en uitgaven, dat leidt tot flexplek huren haarlem de productie van bouw- en woonrijpe grond. De bouw- en
woonrijpe grond wordt vervolgens verkocht aan andere partijen die op de grond vastgoed
kunnen ontwikkelen. Grondexploitatie is een productieproces: half-fabrikaten zoals, al dan
niet, maagdelijke grond, worden omgezet in een voltooid product.
HOOFDSTUK 5 – GRONDEXPLOITATIE 115
Tot de grondexploitatie wordt soms ook het beheer van de, inmiddels bebouwde gronden,
gerekend.
Via een vereenvoudigd flexplek huren tilburg rekensommetje kunnen we inzichtelijk maken hoe uit de prijs (in het
gebruik) de waarde (in de exploitatie) wordt afgeleid, en hoe vervolgens deze waarde de
grondwaarde (in de projectontwikkeling) bepaalt, en tenslotte hoe deze grondwaarde en de
grondproductiekosten tot het resultaat van de grondexploitatie leiden.
Er is een gebied van 2 hectare. De FSI is 0,6 en de gemiddelde verhouding BVO/VVO is 0,8.
Dat betekent dat we 1 2.000 vierkante meter BVO en 9.600 vierkante meter VVO bouwen. Dit
gebied wordt geƫxploiteerd. We gaan er voor het gemak vanuit dat in de projectontwikkeling
alleen huurobjecten worden gerealiseerd en negeren tijdseffecten en wat dies meer zij.
Het gaat hier niet om de getallen maar om het principe. We werken ons voorbeeld uit in
Het rekensommetje laat flexplek huren breda op een simpele manier de verbanden tussen de verschillende fasen
van het proces zien:
1. De gebruiker heeft een bepaalde prijs over voor de huisvesting die het vastgoed biedt;
2. De belegger bepaalt, gegeven de prijs die een gebruiker wenst te betalen, via een DCF
waardering (hier resulterend in een geĆÆmpliceerde BAR) hoeveel hij kan investeren;
3. De vastgoedontwikkelaar weet dat hij zijn ontwikkeling voor dit bedrag kan verkopen
en berekent vervolgens welke kosten, inclusief een winstmarge, hij moet maken voor het
realiseren van het vastgoed en flexplek huren groningen kan dan berekenen wat hij maximaal voor de bouwrijpe
grond kan betalen;
4. Voor de grondexploitant is de prijs die de vastgoedontwikkelaar kan betalen de belangrijkste
opbrengst die hij kan krijgen voor het produceren van bouwrijpe grond. Voor deze
productie maakt de grondexploitant kosten die hij in mindering brengt op zijn opbrengsten
om zo het resultaat van de grondexploitatie te berekenen, in dit geval een positief
resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *