Een bouwvergunning

Stel dat men wil weten of, en zo ja wat voor, een bouwvergunning nodig is voor het bouwen van een vrijstaande garage van één bouwlaag op het achtererf – waar geen ander bouwwerk staat -van een bestaande woning. De geplande garage bevindt zich op 2 m van openbaar groen en op 2 m van het […]