De residuele rekentechniek

Bij het toepassen van de residuele rekentechniek, is het ook nodig te controleren of een model consistent is. Voorts is het belangrijk om na te gaan wat de gevoeligheid van de berekende resultaten voor bepaalde aannamen (parameters) is door bijvoorbeeld verschillende scenario’s door te rekenen. In dit vraagstuk gaat het om de berekening van de […]