De Afdeling bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de functie van hogerberoepsrechter, ‘app√®lrechter’, behalve wanneer het gaat om geschillen die moeten worden voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep. Een andere uitzondering is te vinden in de Wet Milieubeheer. Art. 20.1 bepaalt dat tegen een besluit op grond van deze wet een belanghebbende beroep […]