De grondexploitatie

We zijn nu aangekomen bij de grondexploitatie: het begin van het ontwikkelingsproces en het eind van het vastgoedrekenproces. Een eenvoudige definitie van grondexploitatie is het proces, en de daarmee gemoeide investeringen en uitgaven, dat leidt tot flexplek huren haarlem de productie van bouw- en woonrijpe grond. De bouw- en woonrijpe grond wordt vervolgens verkocht aan […]