Meteoric water

To anyone with a smoothly functioning bifocal mind, there was no lack of clarity about Iowa in the Pennsylvanian, Missouri in the Mississippian, Nevada in Nebraskan, Indiana in Illinoian, Vermont in Kansan, Texas in Wisconsinan time. Meteoric water, with study, turned out to be rain. It ran downhill in consequent, subsequent, obsequent, resequent, and not […]

Interdisciplinaire excursies

Maar als iedereen, van musicologen tot biologen, hetzelfde data├»stische paradigma overneemt, zullen interdisciplinaire excursies dat paradigma alleen maar kunnen versterken. Zelfs als het paradigma niet klopt, dan nog zal het dus uiterst moeilijk zijn om je ertegen te verzetten. Als het data├»sme uiteindelijk de wereld verovert, wat gebeurt er dan met ons mensen? In eerste […]