De heksenjacht

We associëren de wetenschap vaak met seculiere en tolerante normen en waarden. Als je het zo bekijkt, is het vroegmoderne Europa wel de laatste plaats waar je een wetenschappelijke revolutie zou verwachten. In de tijd van Columbus, Copernicus en Newton had Europa de hoogste concentratie religieuze fanatici ter wereld en de laagste tolerantiedrempel. De grootheden […]

De examenuitslagen

Een schoolhoofd zou zeggen: ‘Ons systeem werkt. In de laatste vijf jaar zijn de examenuitslagen met 7,3 procent gestegen.’ Maar is dat de beste manier om een school te beoordelen? Een functionaris in het oude Egypte kon zeggen: ‘Ons systeem werkt. We innen meer belastingen, graven meer kanalen en bouwen grotere piramiden dan wie dan […]

Het Heilige Land

Toen hij het kasteel verliet, kwamen de dorpelingen uit hun huisjes om hem uit te zwaaien en alle mooie meisjes keken verlangend naar de dappere kruisvaarder die de ongelovigen ging bestrijden. Toen hij was uitgevaren vanuit Engeland en door verre, vreemde landen kwam – Normandië, de Provence, Sicilië – kreeg hij gezelschap van groepen buitenlandse […]

Declaration on Consciousness

In het geval van mensen gaan we er desondanks van uit dat we ze kunnen geloven als ze zeggen dat ze bij hun volle bewustzijn zijn. Op basis van die minimale aanname kunnen we tegenwoordig de hersensignaturen van het bewustzijn aanwijzen, die vervolgens systematisch gebruikt kunnen worden om het verschil te zien tussen een bewuste […]

HET ANTROPOCEEN

Pas in de jaren vijftig en zestig nam een groeiende groep experts afstand van deze strenge behavioristische theorieën en begon men het centrale belang van emotionele behoeften in te zien. In een reeks beroemde (en schokkend wrede) experimenten scheidde de psycholoog Harry Harlow babyaapjes kort na de geboorte van hun moeders en zette hij ze […]

De kennisparadox

De voorspelling dat de mensheid in de eenentwintigste eeuw vermoedelijk zal streven naar onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid kan ertoe leiden dat hele groepen mensen daar boos of bang van worden, of zich helemaal van het thema afwenden, dus een paar verduidelijkingen zijn wel op zijn plaats. Ten eerste is dit niet wat de meeste individuen […]