De sociale zekerheid

In de negentiende en twintigste eeuw werd wel veel lippendienst bewezen aan Benthams idee, maar regeringen, bedrijven en laboratoria richtten zich toch op directere, duidelijker omlijnde doelen. Landen maten hun succes af aan de grootte van hun grondgebied, de toename van hun bevolking en de groei van hun bruto nationaal product, en niet aan het […]

De werkelijkheid

Als ik later dood ben, dan weet ik eindelijk alles. Dat ene rare zinnetje schiet door mijn hoofd als ik achter Renard door de lange kloostergang met gebogen gewelven loop. Links ligt de binnentuin van het klooster waarin verschillende soorten kruiden groeien. Wat weet ik eigenlijk allemaal niet, wat mijn overleden moeder al wel wist? […]