De volksbuurt Soesterkwartier

Binnen een week moeten we ons huis verlaten. In Laren is geen sociale woning te vinden, daarom verhuizen we naar Amersfoort, waar we een piepkleine flat in de volksbuurt Soesterkwartier toegewezen krijgen. De laatste avond voor ons vertrek maken we nog een laatste fles champagne open, die ik in de tuin had verstopt om deze […]

De relatie tussen certificering en totale kwaliteitszorg

Veel bedrijven menen ten onrechte dat het verkrijgen van een certificaat gelijk staat aan Total Quality Management TQM of kwaliteitsmanagement. In feite is een certificaat niet meer dan een momentopname, en zeker geen waterdichte garantie dat het kwaliteitsbesef stevig in de onderneming is verankerd. Een certificaat fungeert op korte termijn als garantie voor afnemers dat […]

Klachtenbehandeling

Met betrekking tot klachtenbehandeling is er voor de ooA en de ROA één CommissievanToezicht systeem van klachtenbehandeling: de Commissie van Toezicht. Wanneer er geen overeenstemming bereikt kan worden binnen deze comRaad van Beroep missie dan is beroep mogelijk bij de Raad van Beroep. Terreinen van organisatieadvieswerk zijn27 a Algemene managementvraagstukken: • strategie en beleidsbepaling • […]

Organisatieontwikkeling

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. Zij zijn daarom als het ware levende organen die op zoek zijn naar een organisatie-evenwicht. Deze aanpassing brengt een verandering met zich mee, die zowel met de organisatie als met de organisatiemedewerkers zelf te maken heeft. Organisatieontwikkeling is daarom organisatieontwikkeling een veranderingsproces waarbij de organisatiemedewerkers. […]