Functionalisatie taken

Zoals al eerder bleek, worden bij functionalisatie taken in functies ondergebracht. Dit onderbrengen kan op twee methoden gebaseerd zijn: interne differentiatie of interne specialisatie. Beide methoden hebben als doel taken tot functies te herleiden. Van de verkregen functies worden vervolgens functiebeschrijvingen flexplek huren haarlem opgesteld, functiebeschrijvingen die de volgende onderwerpen bevatten: • taakinhoud • bevoegdheden […]

Management by objectives

Voordelen voor de leidinggevende: • Management by objectives motiveert ondergeschikten. • Het versterkt relaties tussen de verschillende organisatieleden (tussen manager en ondergeschikte). • Het levert een raamwerk voor begeleiding en ondersteuning. • Het is een basis voor beoordeling van personen. Voordelen voor de ondergeschikte: • De ondergeschikte is op de hoogte van hetgeen van hem […]

Bedrijfsprocessen

Iedere organisatie verwerft productiefactoren, zoals arbeid, natuur, kapitaal, (ondernemen) en informatie (invoer) en transformeert deze naar producten en/ of diensten) (uitvoer). Dit transformatieproces bestaat uit een aantal bedrijfsprocessen. Bij het transformeren van productiefactoren is altijd sprake van een invoer en een uitvoer. In figuur 8.1 wordt dit schematisch weergegeven. Bedrijfsprocessen Terugkoppeling .A Figuur 8.1 Het […]