Omgeving en organisatie

Op welke wijze zorgt uw organisatie ervoor dat u de beste mensen weet te behouden? Sinds een aantal jaren vissen meerdere bedrijven in dezelfde vijver van jong talent als KPN Research. Toch is KPN Research nog steeds in staat om de benodigde instroom van vers bloed op peil te houden. Vervolgens de beste mensen behouden […]

Ad hoc-samenwerking

Als de activiteit van de onderneming niet tot haar kernactiviteiten behoort, maar de onderneming daar wel marktleider in is, is het doel van de strategische alliantie veelal gericht op het handhaven van deze positie. Ook hier is sprake van een defensieve strategie. Wanneer niet het verdedigen van de kernactiviteit, maar juist het versterken van haar […]

Portefeuilleanalyse

Bij nagenoeg alle Nederlandse ondernemingen zien we een onderverdeling in een groot aantal SBU ‘s. Deze SBU ’s dienen wel tot de kernactiviteit van de onderneming te behoren! Met kernactiviteit wordt bedoeld de activiteit waarop de onderneming zich concentreert en waaraan zij haar bestaansrecht en succes te danken heeft. Een voorbeeld daarvan is het uitgeven […]

Politieke keuzen

Omgeving en organisatie • Er zal een nieuwe doelstelling voor geluidshinder worden vastgesteld. • De doelstellingen op het gebied van verzuring en klimaatverandering zijn binnen de gestelde termijnen wat moeilijker te realiseren, vanwege de gevolgen van de groei van de economie voor het milieu. Behalve nationale keuzen vergt een effectief milieubeleid een internationale aanpak. Veel […]

Relatie tussen diverse soorten wetgeving

Ministeriële verordeningen Ministeriële verordeningen zijn algemeen verbindende voorschriften, afkomstig van een minister. De minister is bevoegd om deze verordeningen uit te vaardigen, meestal op grond van een AMvB. Soms ontleent hij deze bevoegdheid rechtstreeks aan een formele wet. Een ministeriële verordening geeft nadere uitwerking aan een AMvB. Ter verduidelijking kan aangehaakt worden bij het voorbeeld […]

Positief recht

Nationaal en internationaal recht Nationaal recht is het recht dat geldt binnen Nederland en dat door de Nederlandse wetgever is gemaakt. Daarnaast bestaat er recht dat geldt tussen staten of dat geldt tussen burgers van verschillende staten: internationaal recht. Internationaal recht kan weer worden onderscheiden in internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht. 1 .2 Onderscheidingen in […]

De vierde dimensie

De barman buigt zich voorover en begint te fluisteren. “In Temple Church …, ” zegt hij langzaam en nadrukkelijk, “komen de dood en het leven op één plek samen. Op deze plaats kun je in contact komen met het dodenrijk. Er komen zelfs mensen hierheen om contact te maken met de doden.” Dat moet iets […]

Een waardevol leven

Mijn gedachten worden onderbroken door de geisha die ons het hoofdgerecht brengt dat bestaat uit geroosterde stokjes yakitori en witte rijst. Voor de laatste maal deze avond worden onze mokken met saki bijgevuld en dat werkt merkbaar stemmingsverhogend. “We zien elkaar alleen morgen nog,” zeg ik. “Inderdaad.” “Dan heb ik u nog een laatste belangrijke […]

De vreemdste interpretatie

Ik sta perplex. Dit is de vreemdste interpretatie van het succes van John F. Kennedy die ik ooit heb gehoord. Zijn gezondheidsproblemen en helse pijnen vormden de basis van zijn succes, omdat hij zo niet verstrikt raakte in zijn gedachten en direct toegang had tot de vierde dimensie. “Nick, je zult nooit iets begrijpen van […]

Synchronistisch toeval

Ze hebben geen gedoe met mobieltjes, maar zijn letterlijk ‘draadloos verbonden’ met elkaar. Telepathie is bij hen wetenschappelijk aangetoond. Elke seconde schep jij je eigen werkelijkheid door Het Veld te beïnvloeden. Dat is de magiër in jou, die pas wakker wordt als je bereid bent om je beeld van hoe de wereld werkt te herzien. […]