Kracht van teams

Teams kunnen een geruime tijd hoge prestaties leveren als aan een aantal ‘inkaderingsvoorwaarden’ of randvoorwaarden is voldaan. Daarbij gaat het om structurele kaders (duidelijke taak- en bevoegdhedenverdeling), ‘human resources’ -kaders (een kwantitatief en kwalitatief voldoende bemensing en redelijke beloning), politieke kaders (voldoende macht en invloed) en symbolische kaders. Vooral de symbolische kaders, die met name […]

De coördinatie

Een procedure is een reeks van taken die met elkaar worden verbonden en die samen een min of meer afgerond geheel vormen. De co√∂rdinatie kan onder meer nu worden bevorderd door procedures vast te stellen. Procedures leiden werkzaamheden in goede banen en verzekeren de onderlinge afstemming bij te nemen beslissingen. Werkzaamheden kunnen dan ‘volgens het […]