New York

Ik lees verder in het artikel van professor Roy Markowitz. Hij schrijft over wat hij noemt de vierde dimensie. Tijd is volgens hem de vierde dimensie en is bepalend in ons leven. In feite is de vierde dimensie een wereld achter de fysieke driedimensionale wereld waarin we dagelijks verblijven. Het is de dimensie van energie […]

Zelfwaardering

Redding of niet, de in-mezelf-gekeerdheid neemt ondertussen groteske vormen aan en ik isoleer me steeds meer van anderen en van de rest van de wereld. Alleen op vrijdagmiddag kom ik nog bij de voedselbank om mijn wekelijkse boodschappen op te halen. Ik zie er onverzorgd uit, ben sterk vermagerd en lijk in niets meer op […]

FTI (Financiƫle Termijn Index)

Terwijl ik de Telegraaf van drie dagen geleden op het strand lees, waarin de pessimisten het weer eens voor het zeggen hebben, krijg ik een briljant idee. Kathleen ligt ondertussen met een iPod naast me te genieten van haar muziek. Waar komen inspiratie en een geniaal idee toch vandaan? Niemand die het weet. Soms heb […]

Leef de beste versie van jezelf

Leef de beste versie van jezelf Heb je wel eens stilgestaan bij de volgende twee vragen: 1. Waarom gebeurt er wat er gebeurt? 2. Waarom doen mensen wat ze doen? Deze twee vragen hebben filosofen al eeuwenlang van de straat gehouden. Is je leven het resultaat van toevallige gebeurtenissen of zit er een geordende intelligentie […]

Lay-out en routing

Lay-out en routing: productieproces in kaart brengen Om de gunstigste productieweg en -methode te vinden verdient het aanbeveling eerst het gehele productieproces in kaart te brengen. Doel hiervan is een handig overzicht te geven van de opbouw ‘van het proces’. Het maken van de ‘lay-out’ (ruimtelijke indeling) en van de ‘routing’ (weg- of routebepaling) is […]

Van controle naar ‘control’

Controle is beperkt tot het toetsen van de werkelijkheid aan de gestelde normen. ‘(ontrol’ omvat naast het stellen van normen en het maken van plannen voor de uitvoering tevens het kunnen bijsturen/ corrigeren van de uitvoering en het kunnen bijstellen van de planning. ‘(ontrol’ is dus een ruimer begrip dan controle. ‘(ontrol’ betekent beheersen of […]

Orderplanning op een planbord

Door middel van gekleurde stroken worden bijvoorbeeld per ordernummer en per werkweek de productietijd en het soort bewerking aangegeven. De geplande productietijd kan (via de datumlijn) nu per dag worden afgezet tegen de werkelijke voortgang per order. Afwijkingen worden met een voortgangssignaal aangegeven: ‘achterstand’ bijvoorbeeld met een rood driehoekje, ‘op schema’ geen aanduiding en ‘voor […]

Soorten communicatie

Naast de formele communicatie die in een organisatie op de voorgeschreven wijze plaatsvindt, onder meer volgens het formele planningssysteem, de budgetprocedure, de functiebeschrijving, richtlijnen en procedures, wordt in een organisatie ook veel op informele wijze gecommuniceerd. Hiermee wordt de formele organisatie aangevuld en wordt ook op niet voorziene gebeurtenissen gereageerd. Formele organisatie en formele communicatie […]

Uitstroom

Uitstroom: activiteiten bij het dienstverband Bij de planning op middellange en lange termijn zal men wat betreft de samenstelling van het personeelsbestand niet alleen rekening moeten houden met de te vervullen functies, maar ook met de voor de uitoefening van die functies beschikbare personen qua leeftijd en opleiding. De samenstelling zal per periode steeds opnieuw […]

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen bij selectie zijn: gegevens uit het verleden: opleiding, ervaring in een aantal functies, redenen van veranderingen en dergelijke; inten’iews: in een gesprek wordt getracht een nadere indruk van iemand te krijgen, wordt toelichting gevraagd op eerder verstrekte gegevens, kan men opvattingen leren kennen, enzovoort; tests: intelligentietest: gericht op het meten van de leercapaciteit en […]