Extra criteria bij leidinggevende taken

Bij functievorming is het steeds van belang de te leveren bijdragen van een individuele medewerker in zijn werkgroep of afdeling af te bakenen en zichtbaar te maken. Taken en bevoegdheden bepalen de daaruit resulterende verantwoordelijkheid. Een functie- of taakbeschrijving kan daarbij als hulpmiddel dienen. Ten aanzien van de opbouw van leidinggevende taken moet worden nagegaan […]

De voor- en nadelen van de divisiestructuur

Een concerndirecteur zei eens: ‘Een divisieorganisatie is als een auto waar wel een stuur in zit, maar als je aan dat stuur draait, heeft dit een beperkt effect op de wielen. Wat mij met name stak, waren die staven op verschillende niveaus die de besluitvorming tegenhielden.’ De toegevoegde waarde van het divisieniveau kan onder meer […]

Organisatieschema

Als een organisatie groter wordt dient de organisatiestructuur te worden aangepast. Vanzelf gaat dit echter niet. We schetsen de ontwikkeling van een organisatie via veranderingen in vorm en functioneren: van pioniersbedrijf. via afdelingsgewijze opbouw naar een volgroeide organisatie. De activiteiten die in een bedrijf of instelling moeten worden verricht vragen om een rationele aanpak binnen […]

Beslissingsmatrix

Meestal hebben keuzemogelijkheden gevolgen op verschillende vlakken. Soms zijn die gevolgen zelfs tegenstrijdig. Toch zal er een beslissing moeten worden genomen. De beslissingsmatrix stelt ons in staat de gevolgen in kaart te brengen en alternatieven tegen elkaar af te wegen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat de directie van en bedrijf een beslissing moet […]

Goede oordeelsvorming

Er zijn echter andere procedures mogelijk, zoals onderhandelen, in een situatie waarin alternatieve oplossingen de belangen van de betrokkenen verschillend beïnvloeden. Nadat een keuze is gemaakt voor een oplossing van het probleem volgt als laatste stap nog het autoriseren of formaliseren van het besluit. Hiermee is dan in feite het model doorlopen. In deze fase […]

Strategische samenwerking

Verschillende strategische doelen vereisen verschillende strategische instrumenten, waarvan een bepaalde vorm van strategische samenwerking er één kan zijn. Bepaalde strategische samenwerkingsvormen zijn in de ene markt gebruikelijker dan in de andere. In het algemeen kantoorruimte huren haarlem geldt dat een bepaalde vorm van een strategische samenwerking gerelateerd is aan de fase waarin de product-marktcombinatie zich […]

Positionering in de matrix

Positionering in de matrix Tegen deze achtergrond is het nu mogelijk de verschillende activiteiten in een matrix te positioneren, waarbij de positie wordt bepaald aan de hand van de groei van de markt en het relatieve marktaandeel. Men onderscheidt daarbij een hoge en een lage positie. De grens tussen hoge en lage marktgroei ligt meestal […]

Planning: belangrijk … maar vaak ontoereikend

Planning: belangrijk … maar vaak ontoereikend Bij langetermijnplanning wordt eigenlijk altijd verondersteld dat de ontwikkelingen uit het verleden zich ook in de toekomst zullen voordoen. In situaties van toenemende omgevingsdynamiek is dit echter bepaald niet zonder gevaar. Bij strategische planning gaan we ervan uit dat de toekomst niet zo maar een voortzetting is kantoorruimte huren […]

Informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen Een handvol grote Nederlandse beursgenoteerde (en niet-beursgenoteerde) bedrijven geeft in jaarverslagen duidelijk en controleerbaar aan wat er gedaan wordt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (= MVO). Het gros van de bedrijven zegt weliswaar verantwoord ondernemen ter harte te nemen, maar laat kantoorruimte huren haarlem in het midden wat de activiteiten precies […]

Duitstalige landen

In Duitstalige landen, Finland en Israël wordt het werkproces strikt gestructureerd en bestaat er minder machtsafstand en formalisatie van relaties tussen mensen (in Duitsland heeft de groep of het team vaak de centrale autoriteit). Hier wordt relatief vaak de kantoorruimte huren haarlem organisatiestructuur gehanteerd van de ‘goed geoliede machine’ (‘workflow bureaucracy’). Opvallend zijn de gegevens […]