Bekwaamheid c.q. bereidheid

Bekwaamheid c.q. bereidheid van de eigenaar om taken en bijbehorende bevoegdheden te delegeren en leiding te gaan geven aan activiteiten van anderen (i.e. manager). Strategische kwaliteiten van de eigenaar: zijn vermogen om over het heden heen te kijken; (sterke en zwakke punten van het eigen bedrijf kunnen afstemmen op doelstellingen, kansen en bedreigingen in de […]

Externe arbodiensten

Een werkgever kan voor dit basispakket dus een Arbodienst inschakelen. Zo’n dienst moet zijn gecertificeerd. In 2001 telde Nederland circa veertig externe arbodiensten en circa vijftig interne arbodiensten. Denk (extern) bijvoorbeeld aan Arbo Unie en ArboNed en (intern) aan Rabobank, Douwe Egberts en Heineken. Daarnaast zijn er inmiddels circa veertig commerciĆ«le bedrijven die werklozen en […]

Management- en organisatietheorie

Management- en organisatietheorie: een interdisciplinair vakgebied De theorie van organisatie en management heeft per definitie een interdisciplinair karakter. In de analyse kan het menselijk handelen worden ontleed in aspecten die door monodisciplines (zoals economie, psychologie, sociologie) worden onderzocht. In de kantoorruimte huren haarlem werkelijkheid heeft het menselijk handelen echter betrekking op de werkelijkheid als eenheid. […]

Het bijsturingsproces

De kerntaken van het managementproces, hoewel afzonderlijk behandeld en beschreven, mogen we nooit als van elkaar onafhankelijke activiteiten beschouwen. Een goede vervulling van een van deze functies is afhankelijk van de manier waarop andere worden vervuld. Effectieve coƶrdinatie is bijvoorbeeld onmogelijk zonder een goede planning, terwijl een goede kantoor huren haarlem communicatie sterk afhankelijk is […]

Een commissaris

Een commissaris is niet in dienst van het betrokken bedrijf. Wel ontvangt een commissaris beloning voor vervulling van zijn commissariaat een bepaalde beloning. Naast het bijwonen van de vergaderingen van de Raad (bijvoorbeeld zes keer per jaar) dient een commissaris de ontvangen informatie van de directie te toetsen en zo nodig aan te vullen. Daartoe […]

Gezamenlijke inspanning

Zolang mensen via gezamenlijke inspanning iets tot stand hebben gebracht, is er van management management sprake geweest. Tot het midden van de vorige eeuw is management echter nooit gezien als een specifiek afgebakende activiteit, laat staan kantoor huren haarlem als een beroep. Het bezitten van bijna absolute macht over mensen en middelen heeft een manager […]