Intuïtieve zekerheid

Hoe kunnen we, als intuïtieve zekerheid niet vertrouwd mag worden, de waarschijnlijke validiteit van een intuïtieve beoordeling evalueren? Wanneer geven zulke oordelen blijk van werkelijke expertise? En wanneer van een illusie van validiteit? Het antwoord komt voort uit de twee basisvoorwaarden voor het verwerven van een vaardigheid: • een omgeving die voldoende regelmatig is om […]

Intuïties of formules

Paul Meehl was een vreemde maar fantastische persoonlijkheid, en een van de meest veelzijdige psychologen van de twintigste eeuw. Aan de Universiteit van Minnesota was hij aangesteld aan de faculteiten voor psychologie, rechten, psychiatrie, neurologie en filosofie. Hij schreef ook over religie, politieke wetenschap en het leren van ratten. Meehl was een kantoor huren haarlem […]

De ambtsdragers

Hoe ernstiger de gevolgen, hoe sterker de bias van achterafkennis. In het geval van een ramp, zoals die op II september 2001 in New York, zijn we in hoge mate geneigd om aan te nemen dat de ambtsdragers die deze ramp niet voorzagen, onzorgvuldig of blind waren. Op 10 juli 2001 ontving de CIA bijvoorbeeld […]

Correlatie en regressie

Het kostte Galton enkele jaren om te ontdekken dat correlatie en regressie geen twee verschillende concepten zijn – het zijn verschillende zienswijzen op een en hetzelfde concept.6 De algemene regel is helder, maar heeft verrassende consequenties: wanneer de correlatie tussen twee maatstaven niet r is, vindt regressie naar het gemiddelde plaats. We kunnen deze kantoor […]

Verschillende versies van hetzelfde vraagstuk

Als verdediging tegen de kritiek dat de conjunctiefout te wijten kon zijn aan een verkeerde interpretatie van de waarschijnlijkheid, formuleerden we een vraagstuk dat kansinschatting omvatte, maar waarin de uitkomsten niet met woorden werden beschreven flexplek huren haarlem en het woord kans helemaal niet voorkwam. We vertelden de deelnemers over een normale, zeszijdige dobbelsteen, met […]

De besluitvorming

De verschillen tussen de gewone man en de expert kunnen deels worden verklaard door biases in de besluitvorming van leken, maar Slovic beschrijft situaties waarin de verschillen aan een reëel waardenconflict te wijten zijn. Hij wijst op het feit dat experts risico’s vaak meten aan de hand van het aantal verloren mensenlevens (of levensjaren), terwijl […]

Het concept van suggestie

De puzzel die wij toen niet konden oplossen, is nu wel opgelost, omdat het concept van suggestie niet langer in nevelen is gehuld: suggestie is een priming-effect en roept selectief bijpassende aanwijzingen op. U geloofde geen moment dat Gandhi 144 jaar oud werd, maar flexplek huren haarlem uw associatieve brein deed u wel denken aan […]

De essentiële stap in de heuristiek

De essentiële stap in de heuristiek (de substitutie van twee dimensies door drie) vond automatisch plaats. Het plaatje bevat aanwijzingen die een 3D-interpretatie impliceren. Deze aanwijzingen zijn irrelevant voor de gegeven taak (het inschatten van de lengte van de figuurtjes in het plaatje) en u had ze moeten negeren, maar kon dit niet. De bias […]

De methode

De methode die ik ging gebruiken om het halo-effect te minimaliseren was gebaseerd op een algemeen principe: niet-gecorreleerde fouten. Stel, een groot aantal mensen krijgt een glazen pot met knikkers te zien. Men moet nu raden hoeveel knikkers de flexplek huren haarlem pot bevat. Zoals James Surowiecki in zijn bestseller The Wisdom of Crowds uitlegde, […]

Het plezier van cognitief gemak

Het plezier van cognitief gemak In het artikel ‘Mind at Ease Puts a Smile on the Face’ is een experiment beschreven waarin de proefpersonen heel kort bepaalde objecten te zien kregen. II Sommige beelden waren gemakkelijker te herkennen doordat de flexplek huren haarlem contouren van het object kort werden weergegeven voordat het object zelf in […]