De associatieve machine

Over controle ‘Ze had er geen enkele moeite mee om die taak vol te houden. Ze zat in een flow.’ ‘Ziin ego was na een lange dag van vergaderen uitgeput. Hii schakelde dus over op normale operationele procedures om over het probleem na te denken.’ ‘Een feit kennen biedt flexplek huren haarlem nog geen garantie […]

Twee systemen

Gedurende enkele maanden werkten we in een ruime kelder, met een camera- en projectiesysteem waarmee we beelden van de pupillen van de proefpersonen op een scherm in de gang konden afbeelden; bovendien konden we horen wat er in het laboratorium gaande was. De grootte van de geprojecteerde pupil bedroeg ongeveer dertig centimeter. Het was fascinerend […]

‘Heuristiek en biases’

Ons artikel kreeg veel meer aandacht dan we verwacht hadden en is nog steeds een van de meest geciteerde publicaties in de sociale weten­schap (in 2010 werd er in meer dan flexplek huren haarlem driehonderd wetenschappelijke arti­kelen naar verwezen). Ook wetenschappers in andere disciplines vonden het artikel nuttig en de ideeën over heuristieken en biases […]

De algemene principes

In dit hoofdstuk beschrijven we de algemene principes die gehanteerd kunnen worden bij het ‘inrichten’ van de logistiek in een organisatie. Paragraaf 3.1 opent met een karte beschrijving van de elementen van ieder logistiek raamwerk: het logistieke concept. Het meest strategische element van dat concept betreft de logistieke grondvorm, die ook wel logistieke flexplek huren […]

Een relatief hoog marktaandeel

Een ster is een product met een relatief hoog marktaandeel in een markt met hoge groei. Deze producten kunnen een negatieve cashflow genereren als de groei van de markt noodzaakt tot aanzienlijke investeringen (fabrieken, machines, reclame). Ze zijn meestal winstgevend. Een melkkoe is een product met een relatief hoog marktaandeel in een markt die naar […]

Betere voorraadinformatie

Betere voorraadinformatie De voornaamste conclusie van het rapport luidt dat onlinekopers vooral meer bestellen als de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van het afleveren toeneemt. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: actuele voorraadinformatie, aflevering flexplek huren haarlem op het thuisadres en het kunnen aangeven van een afleverdag en aflevertijdvak. Dat vindt de onlinekoper veel belangrijker dan levering binnen 24 […]

Het besturen, beheersen en ontwerpen

Realisatie Door in te zetten op het besturen, beheersen en ontwerpen van dynamische en som s virtuele logistieke ketens en netwerken, hier verder aangeduid als ketenregie- en configuratieactiviteiten, kan Nederland een unieke positie in Europa innemen. Logistiek en kantoorruimte huren haarlem supply chains is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie met een bijdrage van […]