De sociale kosten

En de sociale kosten bleven stijgen omdat, als gevolg van de zogenoemde koppelingsmeehanismen, de loonstijgingen in het bedrijfsleven leidden tot verhoging van het loonniveau in de colleetieve seetor (de ambtenarensalarissen) en van kantoorruimte huren haarlem de sociale uitkeringen. En iedere werkloze die er bij komt betekent niet alleen een uitkering meer, maar 66k een belastingbetaler […]

Globalisering, concurrentie en uitsluiting

De toepassing van Glare in een nieuw vliegtuig als deA380 mag een technologische doorbraak worden genoemd voor de Nederlandse kantoorruimte huren haarlem luchtvaartindustrie.’Qua imago is het geweldig’, zegt de Koning.’We worden in de aerospace-industrie gezien als een zeer innovatief bedrijf. Zo’n uitstraling heeft veel waarde. Economisch gezien verwachten we dat over tien jaar zo’n 20% […]

De macht van het elektronisch panopticon

De macht van het elektronisch panopticon Op tal van plaatsen in de herseneconomie treffen we nog het ‘industriele model’ aan. En soms is dit model pas onlangs ingevoerd: zie het voorbeeld van de ‘taylorisering’ van het wetenschappelijk onderzoek. Als het dan averechts werkt in de kantoorruimte huren haarlem kennisproductie, waarom blijft dit model dan gehandhaafd? […]

DE BINNENKANT VAN HET WERK

De verschuiving van professionele macht naar managementmacht leidt uiteindelijk tot de vraag hoe aan de persoon gebenden kennis efficient en effectief kan worden omgezet in expliciete kennis. Net zoals Taylor de vakkennis van de werkman ‘onteigende’ door deze kantoorruimte huren haarlem expliciet te maken, zo stelt De Wilde, staat kennismanagement in het teken van productieverhoging […]

Het productieproces van de 21e eeuw

Daarmee worden de contouren van het productieproces van de 21e eeuw inmiddels zichtbaar. Het concurrentievermogen van de netwerkonderneming wordt bepaald door het tijdskader waarin zij kan reageren op de marktvraag en op technologische kantoorruimte huren haarlem ontwikkelingen. ‘Tijd wordt beheerd als een grondstof, niet op de lineaire, chronologische manier van de massaproductie, maar als differentiele […]

Het industriele denkmodel

In het begin zat het industriele denkmodel in de weg. The Economist heeft eens beschreven hoeveel moeite de banken aanvankelijk hadden om de computer te zien als een informatieverwerkend instrument. Als bankiers al nadachten over automatisering, dachten ┬ázij niet aan informatie-analyse maar aan dataproductie. De bijbehorende technologie was die van de ponskaart, nog kantoorruimte huren […]

Het feitelijke herontwerp

Het feitelijke herontwerp vond plaats in het jaar daarop. Aanvankelijk was het idee eerst een blauwdruk te maken en de nieuwe structuur daarin in te passen. Maar na discussie in de fabriek besloot het projectteam meer ruimte open te houden voor veranderingen. Want de markt kon kantoorruimte huren haarlem in de tussentijd veranderen, of de […]

De Engelse kolenmijnen

Op grond van de successen in de Engelse kolenmijnen werd de sociotechnische benadering verspreid en toegepast in de rest van Groot-Brittannie, de Verenigde Staten, Noorwegen, Italie en Nederland. De aanpak beperkte zieh veelal tot de werkvloer. De bekendste kantoorruimte huren haarlem toepassing vond plaats in de jaren zeventig in de autofabriek van Volvo in het […]

De anatomie van de productie

De anatomie van de productie Laten we de structuur van het productieproces eens wat gedetailleerder bekijken. We zullen daarbij vaak de verwerkende industrie als voorbeeld gebruiken, omdat men zieh van het vervaardigen van tastbare producten het gemakkelijkst een voorstelling kan maken. Maar dezelfde principes gelden, met enige aanpassingen, ook voor de dienstensector. We kunnen binnen […]

De customer care’

‘De echte groei zit in de customer care’, zegt Vermeer. ‘Bedrijven willen steeds meer contact met hun klant. Banken en verzekeraars hebben allemaal een callcenter en je ziet helpdesks ontstaan bij IT- en internetbedrijven. Dat is meer maatwerk en dat kan je niet zomaar even met kantoorruimte huren haarlem spraaktechnologie opvangen. Als je een probleem […]