De regelkring bij een teruggekoppeld proces

Toch kan zieh ook wel een andere situatie voordoen bij een steen op de weg. Als het bijvoorbeeld mistig is, ziet de bestuurder de steen misschien niet zo goed. Op het mornent dat de steen wordt geraakt, moet de fietser heel snel reageren om niet te vallen. Deze snelle reactie kantoor huren per uur haarlem […]

E-logistics

E-logistics Logistiek is facilitair voor e-commerce en wordt e-logistics of e-fulfillment genoemd. Hoewel e-logistics veelal slechts als een zogenoemde kantoor huren per uur haarlem backofficeactiviteit wordt gezien, wil dit niet zeggen dat e-logistics geen cruciale concurrentiefactor is. E-business en e-commerce bieden ongetwijfeld allerlei commercie!e voordelen. Van Solt (Albert Heijn) vertelde een poosje geleden: ‘AH Thuisservice […]

Product life-cycle management

Product life-cycle management De aandacht van logistiek voor de productlevenscyclus concentreert zieh op software voor product life-cycle management (PLM). Product life-cycle management is een begrip dat vrij nieuw is, maar al een lange geschiedenis kent. Het is kantoor huren per uur haarlem een hernieuwde poging om de informatiesystemen van de verschillende afdelingen in een industriele […]

Het innovatieprogramma van Dinalog

Waarom is logistiek belangrijkvoor Nederland? Logistiek biedt werkgelegenheid aan 600 000 personen. Maar de concurrentiepositie van Nederland dreigt slechter te worden. Het innovatieprogramma van Dinalog wil Nederland versterken op drie gebieden, kantoor huren per uur haarlem te weten: Cross Chain Control Centers, regierol van knooppunten en servicelogistiek. Hoe heeft de bedrijfslogistiek zieh ontwikkeld sinds haar […]