Toekomst

Toekomst Goedkoper werken zal uiteindelijk wel het doel zijn onderaan de streep, maar de weg naar de constante besparingen – Toyota heeft zieh tot doel gesteld om elk jaar tien procent te besparen – is ook een lange weg. Bij Nefit werd de stap naar werken via lean volgens Van Teeffelen vooral ingegeven door het […]

Toepasbaarheid van het C2C-concept

De technosfeer bevat een groep van producten die zo geproduceerd zijn dat ze zullen moeten blijven circuleren maar met oneindig behoud van kwaliteit. In de huidige recycling worden uitermate bruikbare grondstoffen met elkaar gemengd waardoor een hybride kantoor huren haarlem ontstaat. C2C stelt dat producten zo ontworpen moeten worden dat deze homogene onderdelen te allen […]

Automatisch orderverzamelen

De blokstapeling kan qua opslagtechniek worden gezien als de meest Blokstapeling eenvoudige opslagmethode. Deze methodiek is het uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van vele andere opslagmethodieken. In vroeger jaren kenden we de thans gangbare stellingsystemen niet of nauwelijks; daarom werden de bulkgoederen zo veel mogelijk op elkaar gestapeld als het soort kantoor huren haarlem producten […]

Tracking en tracing

Tracking en tracing Tracking en tracing is simpel gezegd het volgen van goederen. In het kader van distributiebesturing kan dit veel waardevolle informatie opleveren onder andere in verband met het wel en dan niet halen van de afgesproken serviceprestatie kantoor huren haarlem tussen leverancier en afnemer. De essentie van tracking en tracing is het leveren […]

Besparing van kosten

7.5.2 Besparing van kosten en het gebruik van ICT Een TMS is voor de logistiek dienstverlener een belangrijke bron om kosten op transport te besparen, een aantal mogelijkheden zijn: • Het besparen op distributiekosten: door een optimale routeplanning kan men in minder kilometers en/of in kortere tijd en/of met minder vrachtwagens een gegeven aantal klanten […]

De verschillende distributiepunten

De sommatie van de behoeften die bij de verschillende distributiepunten binnenkomen, resulteert in een in de tijd gefaseerde vraag bij de uiteindelijke leverancier. De techniek die hierbij wordt toegepast, vertoont grote overeenkomsten met MRP-L Elementair gesteld kunnen we zeggen dat DRP-I een beter beheer van voorraden in distributieketens ten doel heeft. Het voorraadbeheer in veel […]

Het Cardex-systeem

Spoelen vervaardigen in een groep Bij een bedrijf dat over het kwaliteitscertificaat IS0-9001 beschikt, troffen we een productiecel aan waarbinnen spoelen van koperdraad gemaakt werden. In deze kantoor huren haarlem productiecel regelde de groep alles zelf, zonder gebruik te maken van derden. Er kwam geen computer en ook geen papier aan te pas. De interne […]

Het operationele inkoopmanagement

Welke bijdrage kan een goede inkoop en inkooplogistielc teueren aan het ondernemingsresuitaa t? Door het concentreren van inkoopvolumes bij een beperkt aantal leveranciers kan een onderneming goede inkoopprijzen bedingen. Logistieke aspecten zoals kantoor huren haarlem het beheer van voorraden van ingekochte artikelen of verpakkingen, moeten resulteren in het feit dat een optimale inkoopprijs wat anders […]

Vraagvoorspelling

Vraagvoorspelling is een belangrijke input voor logistieke beheerssystemen, Vraagzoals MRP en DRP (zie de hoofdstukken 6 en 7). De afdelingen marketing en voorspelling verkoop zijn vaak verantwoordelijk voor het maken van die inschatting. Karakteristiek aan voorspellingen zijn de vergaderruimte huren haarlem volgende aspecten: Voorspellingen zijn gewoonlijk fout. Hoe vreemd dit ook mag klinken, voorspellingen kamen […]

Eenvoudiger dan vaak in de werkelijkheid blijkt

Dit lijkt eenvoudiger dan vaak in de werkelijkheid blijkt. De manier waarop de financiele administratie met voorraden omgaat, wijkt vaak sterk af van de manier waarop een logisticus een bedrijf wil doorlichten. De controller onderkent bijvoorbeeld een categorie onderhanden kantoor huren per uur haarlem werken een magazijnvoorraad. Zodra een grondstof of een onderdeel uit het […]