‘Logistiek en Supply Chains’

lnnovatieprogramma ‘Logistiek en Supply Chains’ Om de ambitie te realiseren is innovatie nodig. De Commissie Van Laarhoven pleit daarom voor een innovatieprogramma ‘Logistiek en Supply Chains’. In de huidige situatie kamen de gewenste kantoor huren per uur haarlem grootschalige innovaties niet zelfstandig van de grond (‘marktfalen’). Marktpartijen moeten gezamenlijk investeren, maar dit gebeurt onvoldoende vanwege […]

De beleggingswaarde

. De beleggingswaarde bedraagt 1 18 .400 2. Het BAR is 6,4% E 1. Grondwaarde bij oplevering is 28.400, grondwaarde nu 24.349 (beide bedragen kantoor huren per uur haarlem inclusief BTW) 2. Bij start bouw is grondwaarde 20.46 1 exclusief BTW 3. De grondquote exclusief/exclusief is 20,6%, de grondquote exclusief/inclusief is 1 7,3% F 1. De […]

Discounted Cash Flow

Aan de Discounted Cash Flow methode kleven enige beperkingen. De belangrijkste is dat DCF een project statisch benaderd en geen rekening houdt met bijstellingen gedurende de loop van het project. DCF is gebaseerd op een inschatting van kasstromen en gaat er kantoor huren per uur haarlem vanuit dat de investeringen altijd gedaan worden. DCF houdt […]

INVESTEREN IN VASTGOED

C Het bedrijf zorgt voor een constante vergaderruimte huren haarlem verhouding tussen eigen en vreemd vermogen gedurende de exploitatieperiode. Er wordt uitgegaan van 30% eigen vermogen. De rendementseis op eigen vermogen van het bedrijf bedraagt 15%. De rente op vreemd vermogen is 7%. 1. Bereken de WACC 2. Laat zien dat de som van de […]

Projecten optimaliseren

Veel grondexploitaties sluiten negatief. De gemeente probeert dat te verhelpen door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met marktpartijen. Marktpartijen kunnen door hun marktbenadering projecten optimaliseren. Daar tegenover vergaderruimte huren haarlem staat wel dat zij hogere financieringskosten hebben. Dit geldt zowel voor de inbreng van eigen vermogen als voor het aantrekken van vreemd vermogen. De risico-opslag […]

De residuele rekentechniek

Bij het toepassen van de residuele rekentechniek, is het ook nodig te controleren of een model consistent is. Voorts is het belangrijk om na te gaan wat de gevoeligheid van de berekende resultaten voor bepaalde aannamen (parameters) is door bijvoorbeeld verschillende scenario’s door te rekenen. In dit vraagstuk gaat het om de berekening van de […]

De DCF-waarde

De DCF-waarde is de opbrengst die een belegger bij tussentijdse verkoop moet realiseren wil hij zijn rendement maken. Het verschil tussen de tussentijds flexplek huren haarlem te verwachten opbrengst en de DCF-waarde is het risico van de belegger in een specifiek gebouw. 6.7 De begrippen courant en marktconform De woorden courant en marktconform worden in […]

Monte Carlo Simulatie Risico

Monte Carlo Simulatie Risico komt voort uit stochastische variabelen: variabelen die niet een vaste waarde hebben maar zich bewegen binnen een gedefinieerde bandbreedte volgens een bepaalde verdeling. Stochastische processen zelf uitwerken is mogelijk maar flexplek huren haarlem vereist zeer specifieke kennis van statistiek en econometrie. Monte Carlo simulatie is een methode waarvoor voldoende hulpmiddelen verkrijgbaar […]