Netto contante waarde

Een ander kengetal is het tekort op netto contante waarde basis van circa 12. 700.000. Verder is de marge als percentage van de kosten minus 24, 5% en als percentage van de opbrengsten minus 32,5%. De IRR van het project is minus 0,7%. Stel dat flexplek huren haarlem overheden bereid zijn via subsidies dit tekort […]

De grondexploitatie

We zijn nu aangekomen bij de grondexploitatie: het begin van het ontwikkelingsproces en het eind van het vastgoedrekenproces. Een eenvoudige definitie van grondexploitatie is het proces, en de daarmee gemoeide investeringen en uitgaven, dat leidt tot flexplek huren haarlem de productie van bouw- en woonrijpe grond. De bouw- en woonrijpe grond wordt vervolgens verkocht aan […]

Gebruik en vastgoedexploitatie

Het vorige hoofdstuk ging over gebruik en vastgoedexploitatie. Bij het gebruik en de exploitatie wordt de waarde gecreëerd. De verwachte te creëren waarde is het uitgangspunt voor de investering die beleggers, bedrijven, instellingen of particulieren bereid zijn te plegen vanuit hun doelstellingen en belangen. Die investering is het uitgangspunt voor de projectontwikkelaar. Voor hem resulteert […]

Het berekenen van een rendement

Het berekenen van een rendement na belastingen kan complex zijn. In de bovenstaande tabel is de kasstroom op eigen vermogen te interpreteren goedkoop kantoor huren haarlem als het resultaat (winst of verlies) vóór belasting. Om de kasstroom na belasting uit te rekenen kunnen we op dit resultaat, indien dat positief is, de afschrijving op het […]

Inkomsten als gevolg van desinvesteringen

Onder deze categorie vallen alle inkomsten die niet onder huurinkomsten vallen. Inkomsten als gevolg van desinvesteringen zoals de opbrengsten van gehele of gedeeltelijke verkoop vallen niet onder deze categorie. We noemen in vogelvlucht een aantal inkomsten die onder deze categorie vallen. – Inkomsten bijvoorbeeld uit het plaatsen van een zendmast of van reclame-uitingen; – Inkomsten […]

FINANCIËLE EN VASTGOEDREKENKUNDE

HOOFDSTUK 2 – FINANCIËLE EN VASTGOEDREKENKUNDE 35 opleveren als de risicoarme waardering en zal daarom bij de hogere kasstromen hoger zijn dan de risicoarme of risicovrije discontovoet. De kernvraag bij deze methode is echter: bij welke aannamen voor de kasstromen is een project risicovrij? Als we de term risicoarm introduceren, dan is naast de vraag […]

Dé vastgoedmarkt bestaat niet

Dé vastgoedmarkt bestaat niet. De vastgoedmarkt is een verzameling van verschillende deelmarkten. De dynamiek van de vastgoedmarkt wordt gestuurd door de samenhang van verschillende deelmarkten. Het diagram in figuur 1.4 geeft een vereenvoudigd beeld van deze deelmarkten en hun onderlinge samenhang. Het diagram pretendeert niet volledig te zijn. Zo ontbreken goedkoop kantoor huren haarlem in […]