GGA/PvE-I-module

In de GGA/PvE-I-module worden door de opdrachtgever de randvoorwaarden, eisen – functioneel, ruimtelijk, esthetisch, technisch, gebruikersverwachtingen en financieel – en wensen met betrekking tot het instandhouden van de huisvesting vastgelegd. Deze module maakt het mogelijk om te analyseren in welke mate de feitelijke huisvestingssituatie aansluit bij de gewenste situatie. Meer]arenP/anning (M]P) De MJP-module wordt ingezet […]

De gewenste kwaliteit van het vastgoed

5. Vastgoedmanagementconcept 1. Wat is de bestaansreden van vastgoedorganisaties? 2. Beschrijf de strategische waarde van vastgoed voor de organisatie waarin u werkzaam bent. 3. Waardoor krijgt het vastgoedmanagement een dynamisch karakter? 4. Beschrijf de methode voor de analyse van doelen van een organisatie. 5. Beschrijf kort goedkoop kantoor huren haarlem de toepassing van de waardeketen […]

De managementfocus

Een ander voorbeeld van functiespecialisatie heeft betrekking op de taakverdeling in een apotheek. In het klassieke model worden de diverse taken uitgevoerd op verschillende, afgesloten, locaties in de apotheek. Het contact met de patiënt vindt alleen plaats aan het begin en aan het einde van de receptafhandeling. De patiënt wacht in de tussentijd in de […]

Het risico failliet te gaan

Het risico failliet te gaan wordt daarmee reëel. Er ontstaat zo een continuïteitsrisico voor de ziekenhuisorganisaties, waarbij continuïteit en beschikbaarheid van de zorg in gevaar komen. 363 1 1 . l.l VASTGOEDMANAGEMENT De patiënt wordt hiervan de dupe. Huisvesting draagt bij aan de continuïteit van de zorg en aan de kwaliteit van de zorg op […]

Een goede administratieve organisatie

Voor het inrichten van een goede administratieve organisatie zijn echter hulpmiddelen voorhanden. Zo heeft de NVM samen met de Vereniging van Institutionele 347 10.1.2 VASTGOEDMANAGEMENT Beleggers in Vastgoed, Nederland ( IVBN) een aantal modellen en bijlagen opgesteld die het vastgoedmanagement sterk kunnen verbeteren. Deze instrumenten ondersteunen de vastgoedmanagers bij het opzetten van een goede administratieve […]

Versterking van de marktpositie

Versterking van de marktpositie Alle voorgaande kansen leiden ertoe dat de uitvoerende partij het eigen onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie vergroot. Op deze manier kunnen uitvoerende partijen hun marktmacht vergroten, wat resulteert in hogere winsten. 9.4.6 De nadelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij Risico’s verbonden aan prestatiecontracten Zonder risico geen winst, is […]

De financiële afdeling van de eigen organisatie

Wanneer de opdrachtgever na onderhandeling met de aannemer tot een overeenkomst is gekomen, zal de bedrijfspand huren Haarlem opdrachtgever de nodige contractstukken opstellen. Dit betekent onder andere dat gemaakte afspraken, voortgekomen uit de onderhandelingen, moeten worden bedrijfspand huren tilburg doorgevoerd en opgenomen worden in een nota van wijzigingen. 9.3.7 Voortgangsbewaking Als het werk eenmaal is […]