De administratie en financiën op orde

Om tot contractmanagement te komen zullen eerst de administratie en financiën op orde moeten zijn. Het bezit van een intelligente operationele database, gekoppeld aan de financiële administratie is hierin onmisbaar. De relatiebeheerder en de vastgoedbeheerder zullen zicht moeten hebben op opzegmomenten, feitelijke opzeggingen, de 303 9.1 .4 VASTGOEDMANAGEMENT invloed daarvan op de leegstand in het […]

Beheersing van het ontwerpproces

Beheersing van het ontwerpproces Voor de beheersing van het ontwerpproces zijn drie zaken essentieel: er moet een doeltoestand zijn. Hiervoor bestaat het Programma van Eisen of het Programma van Eisen voor Instandhouding (PvE-I); – het ontwerpteam moet in staat zijn om die doeltoestand te realiseren; – er moeten mogelijkheden zijn om het ontwerpproces te beïnvloeden. […]

De BAR- en NAR-methode

In de praktijk wordt (onterecht) ontzettend veel waarde aan de BAR toebedeeld. De BAR wordt hierbij gezien als het j aarrendement van de investering gedurende de hele planperiode! Op basis van een door de belegger geëist aanvangsrendement wordt vervolgens het maximale investeringsbedrag berekend (de waarde van het vastgoed). Echter, de BAR- en NAR-methode hanteren aannames […]

Verstandig vastgoed middels een vast stelsel

Om op een snelle manier met de verschillende partners in de vastgoedpraktijk te kunnen overleggen is het verstandig vastgoed middels een vast stelsel te beschrijven. Voor het beschrijven van vastgoed met betrekking tot het technische aspect wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van de NL-Sffi-elementencodering. Bij een systematische inventarisatie en codering van materialen en elementen hoort […]

Algemene definitie kwaliteitsscores

Tabel 7-5 Algemene definitie kwaliteitsscores technische aspecten Kwal iteitsklasse Defin itie 2 3 4 5 6 Nieuwbouwkwal iteit met luxe uitvoering op basis van zeer functioneel en representatief ontwerp, u itvoering en materiaalkeuze. Nieuwbouwkwal iteit op basis van zeer functioneel en representatief ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. Goede kwal iteit op basis van bedrijfspand huren Haarlem functioneel […]

Het aspect ‘bereikbaarheid’

Het aspect ‘bereikbaarheid’ is nader onderverdeeld m o.a. bereikbaarheid auto en bereikbaarheid openbaar vervoer Het aspect ‘bereikbaarheid auto’ kan vervolgens worden onderverdeeld in een aantal deelaspecten, bijvoorbeeld ‘afstand tot de dichtstbijzijnde afrit’ kleine kantoorruimte huren haarlem of ‘verkeersdrukte van de toegangsroute’, enz. Het aantal deelaspecten hangt af van de (specifieke) wensen van de gebruiker. De […]

Het nakomingsrisico huurders

Nakomingsrisico huurders: het nakomingsrisico huurders omvat het huurbetalingsrisico en het risico van een gebrek aan verhaalmogelijkheden bij schade aan het verhuurde aan het einde van de huur. Zo kan een huurder failliet gaan, waardoor hij zijn huurverplichtingen niet meer kan nakomen; nakomingsrisico leveranciers: het nakomingsrisico leveranciers omvat het risico kleine kantoorruimte huren haarlem dat afspraken […]

De aantrekkelijkheid van de markt

Naast de aantrekkelijkheid van de markt wordt het succes van de vastgoedorganisatie ook bepaald door de kwaliteit van haar dienstverlening. Met andere woorden: hoe goed is de vastgoedorganisatie in het uitvoeren van haar werkzaamheden? Hoe beter zij is in het uitvoeren van haar werkzaamheden, des te groter is haar concurrentiekracht. Met behulp van de bedrijfsanalyse […]

De woningschaarste

Heimwee naar de Sovjetplanning in de woningmarkt Onder wetenschappers bestaat eindelijk consensus over de oorzaken van de woningschaarste. De belangrijkste reden is kantoorruimte huren in Haarlem de knellende ruimtelijke ordening. 1 55 6 VASTGOEDMANAGEMENT Nergens is bouwgrond zo duur als in Nederland. Dat kan niet verklaard worden uit de bevolkingsdichtheid. Rondom het drukke Antwerpen bijvoorbeeld […]

Vastgoedmanagement in theorie en praktijk

Vastgoedmanagement in theorie en praktijk Nog niet bedrijfspand huren Haarlem zo lang geleden lieten veel professionele en private vastgoedeigenaren in Nederland de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de exploitatie van hun vastgoed over aan beheerorganisaties. Dit waren ondernemingen, al dan niet gelieerd aan makelaars, die zich specialiseerden in het dagelijks beheer van bedrijfspand […]