Verhuur van onroerend goed

Verhuur van onroerend goed Voor de  kantoorruimte huren eindhoven strijp s verhuur van onroerend goed geldt dezelfde basisregel als voor de levering van vastgoed. In beginsel is de in rekening te brengen huurtermijn vrijgesteld van de heffing van BTW. BASISREGEL 3: DE VERHUUR VAN ONROEREND GOED IS VRIJGESTELD VAN BTW Omdat de  kleine kantoorruimte huren haarlem verhuurder […]

AFSTOTINGSFLEXIBILITEIT

AFSTOTINGSFLEXIBILITEIT Zeker de kantoorpand te huur Eindhoven laatste decennia worden ondernemingen en organisaties in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische interne en externe omgeving. Fusies, overnames, verandering van productieprocessen en veranderende kantoorconcepten zijn aan de bedrijfspand huren Haarlem orde van de dag. De huisvestingsbe- hoefte volgt deze dynamiek. Met steeds kortere tussenpozen verandert de kwantitatieve en kwalitatieve […]

Financial lease

Financial lease Een financial-leasecontract heeft een looptijd die nagenoeg gelijk is aan de kantoorruimte huren eindhoven strijp s geschatte economische levensduur van het object en is tussentijds niet opzegbaar. In de leasetermijnen, de periodieke betalingen van de lessee aan COMMERCIEEL VASTGOED de kleine kantoorruimte huren haarlem lessor, is onder andere de volledige afschrijving van het object opgenomen. […]

Vastgoedfinanciering

Vastgoedfinanciering Inleiding Het bedrijfspand huren Haarlem verwerven en exploiteren van vastgoed kost geld. Met andere woorden, met het kantoor huren Eindhoven   bezit en/of het gebruik van vastgoed ontstaat een financieringsbehoefte. De wijze waarop in deze behoefte wordt voorzien, staat in dit hoofdstuk centraal. In de vastgoedfinanciering zijn verschillende partijen actief, met elk hun eigen rollen en belangen […]

asstromen en de tijdswaarde van geld

asstromen en de tijdswaarde van geld Zowel bij het BAR als bij het NAR wordt alleen impliciet rekening gehouden met het verloop van het saldo van inkomsten en uitgaven (de kasstroom of cashflow) in de tijd en de tijdswaarde van geld. Zowel het kas- stroombegrip als het begrip ‘tijdswaarde van geld’ verdient nadere uitleg. Het […]

Erfpacht

Erfpacht In het Burgerlijk Wetboek wordt erfpacht omschreven als een zakelijk recht dat de kantoor huren in eindhoven  erfpachter de bevoegdheid geeft onroerend goed van iemand anders te houden en te gebruiken. ‘Zakelijk recht’ wil zeggen dat het bedrijfsruimte te huur in breda   gekoppeld is aan de (onroerende) zaak waarop het betrekking heeft en niet aan de […]