Onteigening

Onteigening Als minnelijke verwerving van een perceel niet mogelijk is, staat de kantoor huren eindhoven ¬†overheid een bijzonder instrument ter beschikking, namelijk onteigening op grond van de Onteigeningswet. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosheidstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften (artikel 14 […]

Sloop en auteursrecht

kantoor huren in HaarlemSloop en auteursrecht Wat gebeurt er nu als de eigenaar het bouwwerk niet wijzigt maar afbreekt? Deze vraag is in een aantal rechtszaken aan de orde geweest. Een ervan is de procedure die architect Bonnema heeft aangespannen ten aanzien van het bejaardenhuis De Golfslag in Emmeloord. Bonnema, ontwerper van De¬†kantoorruimte huren in […]

Stedelijke ontwikkeling

  GEBIEDSONTWIKKELING Voordat gebouwen kunnen worden gebouwd gaat daar een proces op een hoger abstractieniveau aan vooraf. Vragen als: Waar mag worden gebouwd? Hoe hoog mag worden gebouwd? Voor wie wordt er gebouwd? Hoe wordt een gebied ontsloten? moeten worden beantwoord. Gebouwen hebben altijd een relatie met de omgeving waarin zij worden neergezet. In de […]