Het voordeel van ontwikkeling in eigen beheer

Ontwikkeling in eigen beheer De eigenaar en/of gebruiker zoekt bijvoorbeeld de locatie uit, verwerft de grond, en/of zoekt een architect, adviseurs en in een later stadium de uitvoerende partijen. Kenmerkend voor ontwikkeling in eigen beheer is dat de opdrachtgever zelf contractuele relaties aangaat met nagenoeg alle partijen in het ontwikkelproces. De opdrachtgever stuurt het ont­ […]